Mesafeli Satış Sözleşmesi

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Bilgilendirme Formu

Hizmet sağlayıcının isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri :

Ünvan : ALTOS BİLİŞİM KOZMETİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Nispetiye Mah. Peker Sokak No:52/C Melisa Apartmanı Etiler Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon : 0212 909 41 71

E­posta : bilgi@kuaforumyanimda.com

MADDE 1 - Giriş

İşbu Sözleşme’de ALTOS BİLİŞİM KOZMETİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(“Hizmet Sağlayıcı”) tarafından, kuaforumyanimda.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) kanalıyla, Hizmet Alıcılar’a sunulan hizmetlerin Hizmet Alıcılar tarafından İnternet Sitesi kanalıyla sipariş edilmesi ve bunların satışına ilişkin hüküm ve şartlar belirlenmektedir.

Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Alıcı bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

“Standart Paket” adı altında verilen Kuaförüm Yanımda tanıtım ve randevu uygulaması yazılımının içeriği aşağıdaki gibidir:

Salon tanıtım sayfası,

Randevu yönetim sistemi,

İnternet Sitesi ve mobil uygulama üzerinden Online randevu sayfası,

Müşteriler, personeller ve salon yöneticileri için mobil uygulama bildirimleri,

Kasa takip sistemi,

Personel hakkediş(prim) hesaplaması ve ciro takip sistemi,

Müşteri takip sistemi,

Personel yıllık izin takibi

MADDE 2 - Tanımlar

Bu Sözleşme’de aşağıda belirtilen terimler kullanılmaktadır:

 1. Hizmet Sağlayıcı – Bilgilendirme formunda açıklanmıştır.
 2. Hizmet Alıcı – Hizmet Sağlayıcı’nın paket hizmetlerini kullanan ve işbu Sözleşme’deki şartlar çerçevesinde bu hizmetleri sipariş edecek olan, söz konusu hizmetlerin verilmesi için imzalanacak sözleşmenin tarafı olan ve işbu Sözleşme’ye uymakla yükümlü olan her türlü gerçek kişi, işletme veya tüzel kişiyi ifade eder.
 3. Kuaförüm Yanımda (“Yazılım” veya “Sistem”) - www.kuaforumyanimda.com internet Sitesi ve/veya “Kuaförüm Yanımda” mobil uygulamaları üzerinden, işletmelerin randevu, işlem, personel özlük, müşteri ve finansal verilerini yönetmesi maksadıyla sunulan işletme yönetim uygulamasını ifade eder.
 4. Kullanıcı – Hizmet alıcı, hizmet alıcı tarafından istihdam edilen çalışanlar ve müşteriler olarak sistemi kullanmak üzere kayıt olan/edilen kişilerlerdir.
 5. Hizmet/Hizmetler – Her türlü yasal hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olan ve kullanıcılara kuaforumyanimda.com adresi üzerinden sunulan Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımıdır.
 6. Profesyonel – Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında faaliyet gösteren dalında uzmanlaşmış kuaför, stilist, berber, makyöz, manikürist ve yukarıda belirtilmeyen ve güzellik ve bakım hizmetleri faaliyetinde bulunan her türlü çalışanı ifade eder.
 7. Profil – Hizmet Alıcı, Kullanıcılar ve Profesyonel’e ilişkin bilgileri ifade eder.
 8. Paket/Paketler – Hizmet Alıcı'nın somut ihtiyaçları dikkate alınarak öngörülen ve işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme koşullarının gerçekleşmesini müteakip belirli bir süre için Hizmet Alıcı’nın Profil’inin kullanımına sunulan ek fonksiyonlar grubunu ifade eder. İşbu fonksiyonlar grubuna Standart Paket/Genişletilmiş Paket adı da verilir. Standart Paket ve Genişletilmiş Paket ile birlikte “Paket” veya “Paketler” olarak anılacaktır.
 9. Randevu Sistemi – Her türlü yasal hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olan ve kullanım hakkının bu Sözleşme ile belirtilen şartlar çerçevesinde Hizmet Alıcı’ya verildiği bilgisayar yazılımını ifade eder. Hizmet Alıcı Randevu Sistemi’ne İnternet Sitesi üzerinden ulaşabilir. Randevu Sistemi, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden belirli bir Profesyonel’den randevu almasını ve bu kapsamda Hizmet Alıcı’nın ve Profesyonel’in kendi Randevu Sistemi’ni yönetebilmesine imkan veren bir sistemdir.
 10. Sipariş – Paket siparişi vermek için doldurulan, Hizmet Alıcı tarafından imzalanan, Paket alma koşullarını tanımlayan formu ifade eder. Hizmet Alıcı’nın Sipariş’i geçmesi bu Sözleşme’nin uygulanmasının kabulü anlamına gelir.
 11. Ödeme Dönemi – Hizmet Alıcı’nın kendisine sağlanan hizmetler için ödeme yaptığı dönemi ifade eder. Ödeme Dönemi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenecektir.
 12. Sözleşme – Taraflar arasında Sipariş verme yoluyla işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde Paket hizmeti sağlanması için imzalanan sözleşmeyi ifade eder.

MADDE 3 - Sözleşmeleri İmzalama ve Sonlandırma Prosedürü

 1. Taraflar arasında Sözleşme akdedilmeden önce Hizmet Alıcı işbu Sözleşme’ye göre bir Sipariş verip aşağıdaki yollardan biriyle Hizmet Sağlayıcı’ya imzalı siparişi iletir ve Hizmet Sağlayıcı da teslim aldığını teyit eder.

Siparişin iletilme şekilleri;

 1. İmzalı Siparişin Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen faks numarasına gönderilmesi ve akabinde imzalı Sipariş aslının Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen adresine iletilmesi veya
 2. İmzalı Siparişin bilgi@kuaforumyanimda.com adresine e-posta gönderilmesi ve akabinde imzalı Sipariş aslının Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen adresine iletilmesi veya
 3. İmzalı Siparişin Hizmet Sağlayıcının ticari temsilcisine doğrudan gönderilmesi veya elden teslim edilmesi veya
 4. Siparişin www.kuaforumyanimda.com ve/veya Kuaförüm Yanımda mobil uygulaması üzerinden Hizmet Alıcı tarafından dijital ortamda, kayıt işlemi sırasında veya sonrasında “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” maddesini işaretlemek suretiyle, işlemi gerçekleştirdiği IP adresi Hizmet Sağlayıcı tarafından kayıt altına alınarak kabul edilmesi
 1. Paketlerin güncel fiyatları kuaforumyanimda.com adresindeki fiyat listesinden temin edilebilir. Hizmet Sağlayıcı fiyat listesini herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyat listesindeki değişiklikler Hizmet Alıcı için güncel Sözleşme’nin uzatılmasıyla geçerli olacaktır.
 2. Sözleşme’nin geçerlilik süresi 1(Bir) aydır. Sözleşme’nin geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, Taraflardan biri Sözleşmeyi uzatmak istemediğini diğer Tarafa bildirmediği sürece Sözleşme, aksi Taraflarca veya bu Sözleşme kapsamında belirlenmediği sürece, aynı koşullarla ve fesih bildirimi yapılana kadar bir aylık sürelerle yenilenir. Bildirim en geç Sözleşme’nin bitimine 1 ay kala yapılmalıdır.
 3. Siparişin alınmasından sonra Hizmet Sağlayıcı, Siparişi yerine getirmek için gerekli teknik ve insan kaynaklarını kullanarak hizmetleri vermeye başlar. Hizmet Sağlayıcı tarafından hizmetlerin devreye alınması, Hizmet Alıcı’nın Siparişinin kabul edildiği anlamına gelir.
 4. Hizmet Alıcı her zaman için Sözleşmeyi Hizmet Sağlayıcıya bildirim yaparak tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme, Hizmet Sağlayıcının fesih bildirimini aldığı ilgili hizmet ayının sonunda sonlanacaktır.
 5. Hizmet Alıcı’nın Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hizmet Sağlayıcı mahkemeye başvurmaya ve ihbar süresinin uygulanmasına gerek olmaksızın Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak ve tazminatsız sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcı’dan Madde 9’da tanımlanan cezai tazminat ile ilgili hükümler uygulanacaktır.
 6. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen bildirimlerin alındığı tarih bildirimin Hizmet Sağlayıcının veya Hizmet Alıcının aşağıda belirtilen adreslerinde teslim alındığı tarih olarak kabul edilecektir. Bildirimlerin yazılı olması gerekir, aksi halde bildirimler geçersiz sayılacaktır. Bir belgenin Hizmet Alıcı tarafından Siparişte belirtilen adreste ve Hizmet Sağlayıcı tarafından ise Sözleşme’de belirtilen adreste teslim alınması durumunda Taraflar söz konusu belgenin yazılı olarak gönderildiğini kabul edecektir. Şu kadar ki TTK 18/3 hükümleri saklıdır. Adres değişikliklerinin diğer Tarafa 10 gün içerisinde bildirilmemesi durumunda bu madde kapsamında belirtilen adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır.
 7. Hizmet Alıcı Sipariş’te belirtilen Paket hizmetinin ilgili olduğu Profil’de yer alan bilgi ve materyallerin doğruluğunu ve bu bilgilerin hiçbir yasa hükmünü ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. İşbu beyan ve taahhüte aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde 3. kişilerden gelecekler dahil her türlü talepten bizzat Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcı’nın rücu hakkı saklıdır.
 8. Hizmet Alıcı, Profil oluşturmak veya fonksiyonları üzerindeki blokajı kaldırmak için gerekli materyalleri zamanında temin edecektir. Hizmet Alıcı’nın yukarıda belirtilen materyali Siparişin imza tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde temin etmemesi Hizmet Sağlayıcı tarafından hizmetlerin verilmesini durdurmayacaktır. Profil Sipariş geçildiğinde alınan bilgilere veya materyallere dayanarak yayınlanacaktır. Hizmet Alıcı hizmetin bu durumda usulüne uygun olarak verildiğini kabul edeceğini ve bu konuda Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacağını kabul eder.
 9. Hizmet Alıcı birden fazla Profil için “Standart Paket” ve “Genişletilmiş Paket” satın aldığı takdirde, Paket hizmetinin verilmeye başlama zamanı satın alınan Profiller’den biri için bu hizmetlerin verilmeye başlandığı tarih olarak kabul edilecektir.
 10. Taraflar, Hizmet Sağlayıcı’nın hizmet sunumunu gerçekleştireceği Web Sitesi’nin (alan adı da dahil) tasarımını, arayüzlerini, panellerini, görsellerini ve fonksiyonlarını Hizmet Sağlayıcı’nın değiştirebileceği konusunda mutabıktırlar. Taraflar, Web Sitesi’ndeki tasarım ve görsellerin tüm fikri mülkiyet haklarına Hizmet Sağlayıcı’nın sahip olacağı konusunda mutabıktırlar. Hizmet Alıcı’ya ilişkin sunulan bilgilerin Hizmet Sağlayıcı veya bağlı kişi veya şirketleri (ana ortakları veya hakim ortakları) tarafından arşiv, yedekleme, bilgi saklama ve istatistiki sebeplerle işlenebileceğini ve bunların iş geliştirme amacıyla Hizmet Sağlayıcı veya bağlı kişi veya şirketleri (ana ortakları veya hakim ortakları) tarafından iş ortakları ve üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini Hizmet Alıcı kabul eder. Taraflar Hizmet Sağlayıcı’nın, hizmet sunumunu gerçekleştireceği Web Sitesi’nde yer alan mecralara Hizmet Sağlayıcı’nın faaliyetleri ile ilgili ve mevzuata uygun tanıtım, reklamlar alabileceği ve verebileceği, blog kanalları açabileceği, forumlara erişim sağlayabileceği konusunda mutabıktırlar.
 11. Hizmet, Profiller, yazılım sistemi ve “Standart Paket” veya “Genişletilmiş Paket” ile ilgili fonksiyonlara ilişkin telif hakları da dahil her türlü fikri mülkiyet hakları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.
 12. Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılan tüm işlere ilişkin telif hakları ile fikri mülkiyet hakları ile korunan diğer işlerin ve materyallerin bağımsız parçaları olan unsurlara ilişkin telif hakları oluşturuldukları tarihten itibaren Hizmet Sağlayıcıya aittir.
 13. Hizmet Alıcı hizmetlerde sergilenen grafik tasarımlarla ve Hizmetlerle ilgili herhangi bir hak sahibi olmayacaktır.
 14. Hizmet Alıcı girişimsel faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili Hizmetleri kullandığını teyid eder. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat uygulanmaz.

MADDE 4 - Ödeme Şartları

 1. Paket hizmetler için Hizmet Alıcı tarafından ödenecek bedel her bir Sipariş’te belirtilecektir.
 2. İşbu hizmetlerin temini için ilk fatura Hizmet Alıcı’nın hizmetleri almaya başladığı tarihten itibaren düzenlenecek olup, müteakip faturalar da İlk Fatura Tarihi’ni takip eden 1 er ay aralıklarla ödeme yapıldığı günlerde düzenlenecektir. Hizmet Alıcı, hizmet almaya devam etmek için, ödeme gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ön ödemeli hizmet olarak sunulmaktadır. Hizmet aktivasyonu, ödemenin yapılmasına müteakiben yapılacaktır.
 3. Hizmet Alıcı’nın Hizmet Sağlayıcı tarafından lisanslı ödeme aracı kuruluşları veya mukim bankaların altyapısını kullanarak oluşturulan online ödeme sistemi ve/veya mail order yoluyla sağladığı kredi kartı bilgileri ile işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in yürürlükte olduğu süre boyunca ya da Sözleşme’nin ilgili hükümleri gereği Sözleşme’nin sona ermesi akabinde düzenleyeceği her bir faturanın tahsilatı otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Sözleşme’nin iptali ile birlikte Hizmet Alıcı’nın tahakkuk etmiş başka bir borcu kalmaması halinde otomatik tahsilat sistemi başka bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilir. Hizmet Alıcı’nın hesabından mükerrer veya sehven bir tahsilat işleminin gerçekleştirilmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmakla mükellef olduğu hesap kayıtlarının incelenmesine müteakip sehven tahsil edilen bu bedel Hizmet Alıcı’ya iade edilir.
 4. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcı’ya kendi takdirinde olmak üzere indirim sağlayabilir (bu indirimin tutarı ve şartları Paket hizmetlerine ilişkin faturada veya başka bir belgede belirtilir). İndirimin temini ve tutarı Hizmet Sağlayıcı tarafından önerilen ek fonksiyonlara bağlıdır. Özellikle bu indirim Profesyonel’in Hizmet Sağlayıcı’nın kendi web sitesinde (varsa) önerdiği ek fonksiyonları kurmasıyla bağlantılı olabilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılan indirim bunun devamlılık arz edeceği anlamına gelmez. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine bağlı olmak üzere daha önce uyguladığı indirimi her zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Hizmet Alıcı’nın hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.
 5. Hizmet Sağlayıcı’nın faturalarında belirtilen Paket hizmetlerinin fiyatı, sağlanan indirimler hariç, herhangi bir stopaj veya kesinti yapılmadan KDV dahil bedel üzerinden tam olarak ödenmelidir.
 6. Hizmetler için belirtilen ödemenin vadesinde gerçekleştirilmemesi halinde Madde-9 dördüncü bentte tanımlanan cezai tazminata ilişkin hükümler aynen uygulanır. Hizmet Sağlayıcı’nın cezai tazminatı aşan zararlarını talep etme hakkı saklıdır.

MADDE 5 - Verilen Hizmetlerin Türü ve Kapsamı

 1. Paket hizmeti, Siparişte gösterilen Hizmet Alıcıların Profillerine yüklenir.
 2. Profillerinde Paket hizmetinin aktif hale getirilmesi gereken Hizmet Alıcı’lar Web Sitesi’ne kayıt olmalı ve ayrıca bu kişiler Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda yetki almalıdır.

MADDE 6 - Paket Hizmetlerinin Verildiği Şartlar

Hizmet Sağlayıcı Paket hizmetlerini Hizmet Alıcı’ya siparişte ve bu Sözleşme’de belirtilen kapsamda ve şartlarda temin edecektir.

 1. Hizmet Sağlayıcı:
 1. Sözleşme’nin geçerlilik süresi içerisinde Hizmet Alıcı tarafından gösterilen Profiller’deki hizmetlerini aktive edecek ve tutacaktır;
 2. Hizmet Alıcı’nın Profil’indeki verilerin düzeltmesine ilişkin paneli aktive edecektir;
 3. “Standart” ve “Genişletilmiş” Paketlerinin aktif duruma getirildiği Profil’in taslağının hazırlanmasında, paketin aktivasyon tarihini izleyen 21 gün içinde yardım sağlayacaktır.
 1. Hizmet Alıcı:
 1. Ödemelerini zamanında yapacak;
 2. Profil’de tam ve doğru bilgiler tutacak;
 3. Profil’de tuttuğu Kullanıcı kişisel verileri için Kullanıcılardan gerekli izinleri alacak, gerekli izinleri almadan kayıt ettiği kişisel verilerden kaynaklı Hizmet Sağlayıcı’ya gelebilecek her türlü yasal ve cezai yaptırımdan tamamen ve yalnızca Hizmet Alıcı olarak kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılacak;
 4. Güncel liste fiyatlarından yüksek fiyat yazmayacak;
 5. Hizmetlerin doğru verilmesi ve özellikle Profil’lerin Hizmet Sağlayıcı tarafından gösterilen şekilde tamamlanması için Hizmet Sağlayıcı ile yakından işbirliği yapacaktır.
 1. Taraflardan her biri diğer Taraf hakkında bu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinenler dışındaki tüm bilgileri sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan üçüncü kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler. Taraflar’ın bu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla birbirleri ve Sözleşme konusu hakkında öğrendikleri ve üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinenler dışındaki her türlü bilgi bu madde kapsamındadır. Gizliliğin ihlali halinde Taraflar diğer Taraf’ın her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi hali bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.
 2. Bu Sözleşme’den kaynaklanan bilgilerin gerek Hizmet Alıcı ve gerekse 3. kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması ve Sözleşme’nin ifası ile ilgili olmayan amaçlar için alınması durumunda Hizmet Alıcı her türlü zarar ve talepten bizzat sorumludur.
 3. Hizmet Alıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın IT sistemini bu Sözleşme kapsamı dışında kullanamaz. Bu kapsamda 3. kişilerden gelebilecek her türlü talepten Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Alıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Hizmet Alıcı’nın Hizmet Sağlayıcı’nın IT sistemine bağlantı için gerekli ekipmanına ilişkin teknik şartlar şunlardır:
 1. İnternet erişimi,
 2. cep telefonu numarası,
 3. e-posta adresi,
 4. İnternet tarayıcısı.
 5. internet erişimi olan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon
 1. Paket hizmeti süreklilik esasına göre temin edilir. Hizmet Alıcı bu hizmetlerin verilişinin askıya alınmasını talep etme hakkına sahip değildir.
 2. Hizmet Sağlayıcı Paket hizmeti bedellerinin tamamı veya bir kısmının Hizmet Alıcı tarafından geç ödenmesi durumunda hizmetlere erişimi durdurmak hakkına sahip olacaktır.
 3. Hizmet Sağlayıcı’nın görüşüne göre Profil’in Hizmet Sağlayıcı’nın işiyle rekabet etme amacıyla veya kabul edilemez başka bir amaçla kullanılması halinde, Hizmet Sağlayıcı hizmetlerin teminini durdurmak veya hizmetlerin verilmesini herhangi bir zamanda reddetmek hakkına sahip olacaktır. İşbu maddeye aykırılık sebebiyle Hizmet Sağlayıcı nezdinde doğan her türlü zarardan da bizzat Hizmet Alıcı sorumludur.

MADDE 7 – Kuaförüm Yanımda Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı

 1. Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nin aktive edilmesi üzerine Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcı’ya, Sözleşme’nin geçerlilik süresi ile sınırlı, gayrimünhasır ve yalnızca 7.2 maddesinde belirtilen kullanımlara ilişkin olmak üzere Web Sitesi’nde kullanmak üzere bir lisans vermektedir. Bu lisansın amacı Hizmet Alıcı’nın İnternet Sitesi ve özel mobil uygulamalar üzerinden Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’na erişmesini sağlamaktadır. Bu lisans Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nın aktivasyon tarihindeki mevcut versiyonunu ve Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alıcı’ya erişme izni verilmişse, Hizmet Sağlayıcı tarafından değiştirilen versiyonlarını yukarıda belirtilen zaman sınırı ve kullanma amacı ile sınırlı olmak üzere kullanma hakkını kapsar. Lisansın işbu maddede belirtilen kapsam dışında kullanması sonucunda 3. kişilerden gelebilecek her türlü talepten Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Alıcı’ya rücu hakkı saklıdır.
 2. Bu lisans yalnızca aşağıda belirtilen kullanımlar için verilmektedir:
 1. Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nın dağıtılması – Hizmet Alıcı tarafından seçilen yerde ve zamanda İnternet üzerinden kullanım
 2. Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nın çoğaltılması – Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nın düzgün çalışması için gerekli bilgisayar belleğinde veya bir başka analog cihazda geçici çoğaltımı (örn. tarama).
 1. Lisans Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alıcı’ya erişme izni verildiği andan, Sözleşme sona erinceye veya iptal edilinceye kadar sınırlı süreli olarak düzenlenmiştir.
 2. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı ile ilgili olarak Hizmet Alıcı’nın uygunsuz veya bu Sözleşme’yi ihlal eden davranışları olması durumunda Hizmet Sağlayıcı Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’na erişimi bloke etme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde 3. kişilerden gelebilecek her türlü talepten Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Alıcı’ya rücu hakkı saklıdır:
 1. Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nın başka kullanıcıların internet kullanımına zarar verecek şekilde kullanılması,
 2. Spam mail gönderilmesi,
 3. Kullanıcılar ve/veya Profesyoneller’in bilgileriyle oynanması,
 4. Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nın kaynak kodu ile oynanması,
 5. Online Randevu ve Salon Yönetim Yazılımı’nı yetkisiz şekilde çoğaltma girişimleri,
 6. Hizmet Sağlayıcı’nın kişisel çıkarlarının ihlali,
 7. Hizmet Sağlayıcı’ya karşı haksız rekabet girişimleri,
 8. Sözleşme’nin ihlali,

Hizmet Sağlayıcı’nın lisansı iptal etme kararı Hizmet Alıcı tarafından Sipariş’te belirtilen e-posta adresine bildirilecektir.

MADDE 8 - Kişisel Bilgiler

 1. Hizmet Sağlayıcı kendisine Hizmet Alıcı tarafından verilen kişisel bilgilerin işlenmesini Hizmet Alıcı ile ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın üçüncü şahıslara devredebilir ve Hizmet Alıcı bu hususu peşinen kabul eder. Bu Sözleşme’de belirtilen, kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin hükümler Hizmet Sağlayıcı’nın kişisel bilgilerin işlenmesini devrettiği üçüncü şahıs için de bağlayıcı olacaktır.
 2. Hizmet Alıcı sisteme girdiği kişisel bilgilerin tutulması, depolanması ve işlenmesi için ilgili bilgilerin sahiplerinden gerekli izinleri almış olmak yükümlülüğündedir.

MADDE 9 - Sözleşme Çerçevesinde Sorumluluk, Sözleşmenin Erken Feshi

 1. Hizmet Sağlayıcı’nın bu Sözleşme kapsamındaki Paket hizmetlerinin verilememesi veya gerektiği gibi verilememesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 2. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcı’nın uğrayacağı kar kaybı veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 3. İşbu Sözleşme’nin Madde 3.3’te belirtilen süresinin sonundan önce ve Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olmadığı nedenlerle feshedilmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcı’ya Kurulum Bedeli’ni ve fesih tarihine kadar olan üyelik kapsamında yapılan indirimleri fatura eder. Hizmet alıcı bu sözleşmeyi imzalamış olmak ile birlikte başka hiçbir ekstra bildirime ve cezai takibe gerek kalmaksızın düzenlenen bütün faturaları kabul eder.
 4. Hizmet Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında aldığı Hizmetler kapsamında Hizmet Sağlayıcıya kullanım süresi dolmadan ödemek durumundadır. Hizmet Sağlayıcı, kullanım süresi bittiğinde, yeni dönem ücretini ödemediği taktirde, Hizmetler’i tek taraflı olarak durdurur ve/veya Sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fesheder ve Kurulum Bedeli’ni ve fesih tarihine kadar olan üyelik kapsamında yapılan indirimleri Hizmet Alıcı’ya fatura eder. Hizmet Alıcı işbu Sözleşme’yi imzalamış olmak ile birlikte hiçbir bildirime ve cezai takibe gerek kalmaksızın düzenlenen bütün faturaları ve bu faturaları ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Hizmet Sağlayıcı ayrıca herhangi bir bildirime gerek olmaksızın yasal takibat sürecini başlatma hakkına sahiptir.
 5. İşbu Sözleşme kapsamında uygulanan ceza Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Alıcı’ya verdiği hizmetler nedeniyle uğradığı zararın tamamını karşılamıyorsa, Hizmet Sağlayıcı, cezai tazminatı aşan zararlarını talep etmek hakkına sahip olacaktır.

MADDE 10 - Son hükümler

 1. Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin veriliş şekliyle ilgili olarak tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu Sözleşme’ye göre yürürlüğe girecek olan fiyat listesi değişiklikleri hariç değişiklikler, yayınlandıkları tarihi izleyen ödeme döneminin sona ermesinden sonra geçerli olacaktır.
 2. Hizmet Sağlayıcı, IT ekipmanı üzerinde koruyucu bakım ve onarım işlemleri yapmak hakkına sahiptir. Bu işlemler Paket hizmetlerde aksaklığa veya bu hizmetlerin kullanılamamasına yol açabilir. Hizmet Sağlayıcı koruyucu bakım ve onarım çalışmalarının geceleri veya hafta sonunda yapılması için elinden gelen çabayı gösterecektir.
 3. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Hizmet Sağlayıcı’nın sunucusunda meydana gelen bir kaza vb. Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca işbu Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 10 günden fazla sürmesi halinde, Taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte veya ayrı ayrı fesih kararı alabileceklerdir.
 4. Bu Sözleşme’de düzenlenmemiş olan hususlar Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasalarına tabi olacaktır.
 5. Taraflar arasındaki işbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilaf İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İstanbul Merkez İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.
 6. Feragat beyanı yazılı olarak verilip, feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır. Taraflar’dan birinin bu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez.